Share

Alfredo Casero

Shimauta

Shimauta

Fecha de edición: 2004

Lista de temas

  1. Chuosen
  2. Wadatsumi
  3. Hanna
  4. Hasai Ojisan
  5. Anata Ni
  6. Bye-Bye Okinawa
  7. Shimauta (Remix Car-o-Boofer Max D)
  8. Shimauta (Remix Exit 12 Radio Edit)